نوشته‌ها

معرفی هتل های داخلی و خارجی; ایلام

معرفی هتل های داخلی و خارجی; ایلام

لیست بهترین هتل های شهر ایلام به ترتیب کیفیت و خدمات و جاذبه های هتل داری به شرح زیر توسط آژانس گردشگری بوستان گشت گرد آوری شده  است و به روز رسانی خواهد شد.

 

شهر نام مدیر تلفن اتاق درجه نوع هتل نام هتل ردیف
ایلام علی اسدی راد ۰۸۴۳۲۲۳۴۸۰۴ ۴۰ هتل زاگرس ۱
سالن جلسات و امفی تئاتر ورستوران
ایلام ۰۸۴۳۳۳۳۲۳۸۶ ۱۵ هتل خلاش ۲
ایلام ۰۸۴۳۳۳۳۴۱۰۹ ۱۶ هتل دالاهو ۳
دره شهر ۰۸۴۳۵۲۲۲۶۹۹ ۱۲ هتل ماداکتو ۴
مهران ۰۸۴۱۸۲۲۳۵۱۸ ۱۰ هتل خلیج فارس ۵
آبدانان ۶۲۲۴۲۰۰-۰۸۴۲ ۰ هتل ستاره کبیرکوه ۶
ایلام ۳۳۳۶۹۷۵-۰۸۴۱ ۰ هتل کربلا ۷
ایلام ۶۶۴۱۷۱۴-۰۸۴۱ ۰ هتل لاله ۸
مهران ۸۲۲۲۸۱۷-۰۸۴۲ ۰ هتل نوید ۹

 

هتلخلاش ایلام - بوستان گشت

هتل خلاش ایلام – بوستان گشت

هتلزاگرس  ایلام - بوستان گشت

هتل زاگرس ایلام – بوستان گشت